July 21, 2020

Що є насправді системою енергетичного менеджменту?

Як ефективно налагодити процес управління енергією кінцевого споживача?

Ener-manag-3
Сьогодні в Україні питання енергоефективності є одним із пріоритетів, а оскільки велика частка споживання енергії підпадає на будівлі, то і концентрувати зусилля потрібно саме на них. Питання стану будівель та якості внутрішніх комунікацій виносимо за дужки, це тема для окремого обговорення, а ось як ефективно налагодити процес управління енергією кінцевого споживача, є більш актуальним питанням з точки зору потреби в початкових інвестиціях. Видумувати велосипед не потрібно, тому звертаємось до кращого міжнародного досвіду, де вже все регламентовано та стандартизовано. Так і є, стандарт системи управління енергією детально розписано незалежною неурядовою членською організацією ISO, в яку входять близько 165 організацій, які займаються стандартизацією. Вони досить детально розписали вимоги та процес побудови системи енергетичного менеджменту в свому стандарті ISO 50001(https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html) вперше опублікованого у 2011р., який подібно до інших систем управління, базується на принципі Плануй-Виконуй-Перевіряй-Впливай та дозволяє ефективніше управляти споживанням енергії та постійно покращувати систему. Стандарт передбачає виконання низки завдань:
• Розробка енергетичної політики;
• Визначення цілей та завдань для виконання політики;
• Збір даних для кращого розуміння потрібних рішень;
• Вимірювання досягнутих результатів та перегляд і оцінка ефективності політики
• Постійне покращення системи.
Системою енергоменеджменту може називатись лише така система, яка відповідає певним стандартам та працює згідно з визначеними правилами та прописаними процедурами. Загалом стандарт ІСО 50001 розроблений таким чином, що підходить однаково добре як для бізнес середовища так і для громадського сектору. Серед переваг використання стандартизованої процедури управління енергією можна визначити наступні:
• Можливість визначення базової лінії та оцінку ефективності;
• Гнучькість системи та можливість, за потреби, швидко переналаштуватись;
• Реалістичність поставлених енергетичних цілей;
• Більш ефективна робота задіяних осіб;
• Сертифікація та визначння та міжнародній арені.
В середньому, ефективність роботии системи енергоменджменту можна оцінити на рівні 10-20% від загального споживання, що в грошовому еквіваленті є досить непоганою мотивацією.

Зараз вже є багато організацій, які впроваджують системи енергетичного менеджменту в містах та громадах, але першопрохідцем у цій темі є мережа українських міст - Асоціація "Енергоефективні міста України" (https://enefcities.org.ua/), яка активно впроваджує енергоменджменту в своїх громадах та задає вектор в цьому напрямку.

PS. Впроваджуючи систему енергетичного менеджменту ви вносите свій вклад у досягнення глобальних цілей (https://www.un.org/sustainabledevelopment/) Організації Об'єднаних Націй (UN): №7 Доступна та чиста енергія, №11 Сталі міста та громади, №12 Відповідальне споживання та виробництво і №13 Кліматичні дії!

Фото з сайту https://www.iso.org/